ایران اسکریپت

علی قلعه بان

متخصص و محقق فناوری اطلاعات

تمامی مطالب این وبسایت توسط بنده از منابع اصلی ترجمه و نوشته می شود امید است با رعایت حقوق همدیگر و عدم کپی مطالب بدون درج منبع به تولید محتوی جدید علمی در فضای علمی یاری نماییم .

مطالب دسته: Web

zip & unzip files using PHP

zip & unzip files using PHP : in this post you will learn how to zip files and uzip a compressed file after reading my whole php articles i think you will be able to create a file manager in php , below function will Opens a new zip archive for reading, writing or modifying.

ادامه مطلب...
 قالب وردپرس