صفحه آرشیو

انواع فیبر نوری

آشنایی با فیبر نوری

فیبرهای نوری : فیبرنوری به هر نوع رسانه سخت افزاری اطلاق میشود که برای انتقال اطلاعات از شیشه و در برخی موارد پلاستیک و فیبرهای خاص به صورت پالسهای نوری   استفاده میکند در دهه های اخیر نیز این نوع از رسانه ها در بین دیگر رسانه ها شهرت…