صفحه آرشیو

جلوگیری از اختلال در شبکه

CSMA چیست ؟

CSMA چیست ؟در مقاله قبلی که نوشته بودم در مورد تفاوت های CSMA/CA با CSMA/CD به تفصیل صحبت کردیم که میتوانید این مقاله را در این لینک مطالعه نمایید . در این مقاله قصد داریم در مورد CSMA صحبت کنیم که شاخه مادر این پروتکل ها میباشد .CSMA یا …