صفحه آرشیو

مدرک MCSE

آکادمی مایکروسافت : Recertification و upgrade مدرک رایگان مایکروسافت برای افرادی که دارای MCSE…

پیرو اعلام مایکروسافت افرادی که دارای مدرک MCSE میباشند میتوانند برای تجدید Recertification و یا upgrade مدرک خود اقدام نمایند روش کار بدین شرح میباشد که ابتدا مدرک جدیدی که قصددارید به ان upgarde نمایید را یافته و امتحان های ان را پیدا…