صفحه آرشیو

مقایسه GSM و CDMA

تفاوت GSM و CDMA : پروتکل های ارتباطی شبکه موبایل

تفاوت GSM و CDMA : پروتکل های ارتباطی شبکه موبایل : ابتدا اجازه بدهید با توضیح مختصری هرکدام از این شبکه ها را معرفی کنیم و سپس برویم سراغ مسائل فنی و تخصصی GSM یا همان  Global System for Mobile Communication یکی از پروتکل های ارتباطی برای…