صفحه آرشیو

نصب NAS

تفاوت SAN و NAS چیست ؟

تفاوت SAN و NAS چیست ؟ :قبل از شروع اجازه بدهید تعریفی داشته باشیم از هر دو موضوع مطرح شده سپس برویم سراغ تفاوت ها NAS یا همان Network-Attached Storage به محل ذخیره سازی اطلاعات  در شبکه گفته میشود که این منبع میتواند در بین کاربران شبکه…