صفحه آرشیو

کنترل دریافت اطلاعات در شبکه

تفاوت CSMA/CA با CSMA/CD چیست ؟

تفاوت CSMA/CA با CSMA/CD چیست ؟ : همانطور که میدانید زمانیکه اطلاعات بر روی بستر شبکه های کامپیوتری در حال حرکت به سوی مقاصد خود میباشند احتمال بروز تصادم و برخورد بین این اطلاعات و پکت ها وجود دارد از این رو برای جلوگیری از این تصادم و…