لغات انگلیسی مشابه با معانی متفاوت

0 1,338

لغات انگلیسی مشابه با معانی متفاوت : در زبان انگلیسی برخی از کلمات هستند که  با توجه به اینکه معانی بسیار متفاوتی دارند اما  اشتباها به جای همدیگر استفاده میشوند  امروز داشتم یک نامه رسمی مینوشتم که به یک موردی برخوردم بعد  خواستم چند تا ازاین موارد رو با شما به اشتراک بگذارم انشاءالله بخش های بعدی رو در آینده نزدیک به اشتراک خواهم گذاشت

معنی کلمه دوم معنی کلمه اول کلمات ردیف
Fearخود ترس است که شما به خاطر موضوعی احساس ترس میکند

Kroger Feedback suvey to win free offers

Scareبه معنی موضوع یا چیزی است که شما را میترساند مثلا فیلم ترسناک Scare – Fear 1
Oppositeاین لغت زمانی به کار میرود که شما با مکانی یا موضوعی رو در رو  قرار میگیرید مثلا در روبروی ساختمان In frontاین لغت زمانی به کار میرود که شما میخواهید  مثلا بگویید در صف 10 نفر جلوی من هستند In front- opposite 2
Similarزمانی که این لغت بکار میرود یعنی آن شی مشابه اصل است نه همانند آن Sameوقتی این لغت برای چیزی بکار میرود یعنی ان شی از همه لحاظ همانند مدل اصلی است Same – similar 3
Leaveاما زمانی که شما از این فعل استفاده میکنید میگویید که کیف را در خانه جا گذاشته ام یعنی اتفاقی نبوده چون حتی مکان آن را هم میدانید Forgetزمانی که شما چیزی را فراموش میکنید این موضوع اتفاقی بوده و شما شاید جایی که چیزی را فراموش کرده اید را هم ندانید Forget- leave 4
Nearاما این لغت بیشتر در مورد مسافت و فاصله های موجود استفاده میشود Closeاز این لغت بیشتر در مورد نزدیک بودن ارتباطات افراد و یا قریب الوقوع بودن موضوعات استفاده میشود Close – Near 5
Loseاما این لغت زمانی استفاده میشود که شما نمیتوانید چیزی را پیدا کنید Looseاین لغت در مورد شل بودن چیزی استفاده میشود مثلا درب بطری شل است Loose , Lose 6
Workاما کار میتواند به هر فعالیتی که شما به غیر از شغلتان هم به آن مشغول هستید اشاره کند مثلا زمانی که شما ظرف میشویید مشغول کاری هستید اما جزو شغل شما محسوب نمیشود Jobبه عنوان دقیق شغلی است که شما در ان سمت مشغول به کار هستید مثلا معلم ،کارگر      Job – work 7
Adviseاین زمانی است که شما به کسی مشاوره میدهید Adviceزمانی است که شما به کسی نصیحت یا پیشنهادی میکنید Advice , advise 8
Effectاین زمانی استفاده میشود که هیچ تغییری رخ نداده و عمل تحت تاثیر قرار گرفتن انجام میشود Affectزمانی که اتفاقی رخ داده و تاثیر جدی میگذارد و موجب تغییری میشود Affect, effect 9
Betweenاین زمانی استفاده میشود که شما در میان موارد جزیی میخواهید انتخاب انجام دهید و یا فاصله بین دو مورد را ذکر کنید مثلا بین من و تو Amongمصرف این لغت زمانی است که شما مثلا میگویید من در میان این همه مردم دنبال یک نفر میگردم Among – Between 10
Likeبیشتر در مواردی بکار میرود که بخواهیم شباهت را برسانیم Asاین زمانی بکار میرود که نوعی وابستکی را نشان میدهد مثلا فلانی مثل پدرش صحبت میکند و بعضی جاها هم مثل برای قیاس استفاده میشود مانند او هم مانند من اهل گذشت است     As- Like 11
Lendاین لغت برای قرض دادن  پول بطور دستی برای مدت کوتاه استفاده میشود Borrowاین لغت زمانی بکار میرود که شما چیزی را امانت میگیرید مثلا کتاب امانت گرفتن از کتابخانه Borrow – Lend 12
Lessonاین لغت در مورد درس سر کلاس استفاده میشود Lessenاین لغت زمانی بکار میرود از شدت چیزی کاسته میشه مثلا قرص سردرد مرا کم کرد https://berqproperties.com/ Lessen – lesson 13
Related Topic :  برترین موتورهای جستجوی آکادمیک برای جستجوی مقالات و محتوای علمی

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: هشدار: کپی بدون اجازه ممنوع !!